BesteGoudsmid.nl  is de ideale website waar de goudsmid zijn werk kan laten zien.  Sinds de start hebben zich gestaag nieuwe goudsmeden aangemeld bij de site.  De afgelopen maanden zijn gebruikt om ervaringen op te doen en om de siste technisch nog te verbeteren en te volmaken.

Inmiddels wordt de site al regelmatig bezocht en hebben wij  ook al klanten met goudsmeden in contact met elkaar kunnen brengen.