Als u een horloge of sieraad van een particulier inkoopt is dit een zgn.  ‘marge’ artikel en valt ook direct onder de fiscale ‘margeregeling’  het inkopen van een particulier komt steeds vaker voor. om die reden hebben wij DiamonR uitgebreid met een nieuwe module.

Deze module is beschikbaar vanaf versie 4.1.1425.

Registreren van de klantgegevens met legitimatiegegevens

Inkopen van het horloge / sieraad zonder dat dit tot negatieve omzet aanleiding geeft

Inkopen van het horloge / sieraad zonder BTW

Aparte Sectie op de dag / periodestaat waar de in en verkopen vermeld staan.

Het (direct) kunnen printen van een etiket bij een inkoop

Het printen van een inkoopverklaring ( soms verplicht)

Het verkopen van het artikel waarbij alleen BTW wordt berekend over de marge

De overzichten verkoopresultaat zijn aangepast op de margeverkopen

Overzicht van de margeartikelen op voorraad